مدارک مورد نیاز :
  • یک قطعه عکس 3X4 پشت نویس شده.
  • مبلغ هزینه اعلام شده در فرم نسبت به رده آزمون هنرجو ( اصل فیش واریزی به حساب 2488000118031931 بانک پاسارگاد یا شماره کارت  7688  3469  2910  5022 بنام عبدالحسین حسن اصفهانی )     ثبت و ارسال فرم ثبت نام آنلاین.
  • ارائه نسخه دوم فرم ثبت نام آزمون آنلاین ارسال شده به هنرجو به همراه فیش واریزی هزینه آزمون درج شده در فرم ثبت نام آزمون آنلاین جهت تائید و مهر هیئت آزمون.
 
توجه :
  • قبل از اقدام به پر کردن فرم زیر حتماً ابتدا عضویت در سایت ثبت نام نموده و سپس با نام کاربری و رمز خود وارد سایت گردید تا نسخه دوم ثبت نام به ایمیل شما ارسال گردد.

فرم ثبت نام آزمون آنلاین